História predpisu 412/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.10.1990 -