História predpisu 349/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1990 - 31.03.2002