História predpisu 348/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1990 - 31.12.1993