História predpisu 328/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.1990 -