História predpisu 31/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1990 - 31.07.1991