História predpisu 309/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.07.1990 -