História predpisu 297/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1990 -