História predpisu 294/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1990 -