História predpisu 288/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1990 -