História predpisu 287/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.07.1990 -