História predpisu 284/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1990 -