História predpisu 202/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1990 - 31.12.1990
3.01.01.1991 -