História predpisu 201/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1990 -