História predpisu 161/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1990 -