História predpisu 15/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1990 - 31.10.1991