História predpisu 102/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1990 - c69-r1/1990 Zb.