História predpisu 101/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1990 -