História predpisu 86/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1989 -