História predpisu 20/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1989 -