História predpisu 121/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1989 -