História predpisu 62/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1988 -