História predpisu 50/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1988 - 27.08.1990