História predpisu 2/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1988 - 30.04.1990