História predpisu 192/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1989 -