História predpisu 19/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1988 -