História predpisu 15/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.1988 - 11.03.1988
3.12.03.1988 -