História predpisu 144/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.09.1988 -