História predpisu 10/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.01.1988 - 31.01.1991