História predpisu 1/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1988 -