História predpisu 84/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1987 -