História predpisu 31/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1987 -