História predpisu 26/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1987 -