História predpisu 19/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1987 - 31.12.2002