História predpisu 11/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.03.1987 -