História predpisu 3/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1986 - 23.11.1990