História predpisu 81/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.10.1985 -