História predpisu 72/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.09.1985 -