História predpisu 70/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1985 - 31.12.2007