História predpisu 91/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1985 -