70/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.08.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
z 26. června 1984
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100 (historické jádro města Prostějova a východní a severní část města ohraničená ulicemi Kosteleckou, Jozefa Boleslava Pecky, Fanderlíkovou, Přikrylovým náměstím, ulicemi Knihařskou, U spořitelny, J. A. Komenského, Libušinkou, Tylovou, Wolkerovou, náměstími Petrským, Husovým a Joštovým, ulicemi Janáčkovou, Julia Fučíka, Českobratrskou, Barákovou, Sladkovkého, Martiňákovou, Mičurinovou a Sportovní) a stanoví den jejího konání na sobotu 1. září 1984.
Kempný v. r.