História predpisu 64/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1984 - 30.04.1990