História predpisu 63/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1984 -