História predpisu 50/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1984 -