História predpisu 3/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1984 - 26.08.1991