História predpisu 2/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1984 - 30.04.1992