13/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
z 26. ledna 1984
o vyhlášení dopĺňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80
(Prachatice)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice) a stanoví den jejího konání na pátek 2. března 1984.
Kempný v. r.