História predpisu 120/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.1984 -