97/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 31. srpna 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov a stanoví den jejího konání na pátek 7. října 1983.
Kempný v. r.