História predpisu 78/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.08.1983 -