História predpisu 31/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.04.1983 -